Du kan i kalenderen se, hvornår Fjeldholmlejren er optaget og ledig.